KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

Tìm kiếm tin tức
danh mục
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn
Lượt đọc 2810Ngày cập nhật 16/08/2019

BSCKI. PHÙNG HỮU PHAN

Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ trách

Trình độ: BSCKI

ĐTDĐ: 0905081523

Email: phphan.bvlbp@thuathienhue.gov.vn 

ĐD. PHAN THỊ THANH THỦY

Chức vụ:  Phó trưởng khoa

Trình độ: Cao đẳng Điều dưỡng

DĐ: 0988910600

Email: pttthuy.bvlbp@thuathienhue.gov.vn

Các thành viên khoa:

1

 Nguyễn Thị Thanh Thúy

 Chức danh: Hộ lý

 Trình độ: Chứng chỉ Hộ lý

 ĐT: 0945497664

 Email: nttthuy.bvlbp@thuathienhue.gov.vn

2

 Nguyễn Thị Ngọc Trinh

 Chức danh: Hộ lý

 Trình độ: Chứng chỉ Hộ lý

 ĐT: 0886061020

 Email: ntntrinh.bvlbp@thuathienhue.gov.vn

3

 Hồ Thị Thi

 Chức danh: Hộ lý

 Trình độ: Chứng chỉ Hộ lý

 ĐT: 0918559902

 Email: htthi.bvlbp@thuathienhue.gov.vn

 

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa chuyên môn chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện, và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động của khoa và các nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ:

1. Đầu mối tham mưu cho Giám đốc về các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II, Thông tư 16/2018/TT-BYT, ngày 20 tháng 7 năm 2018.

2. Tổ chức hoặc phối hợp với các khoa, phòng liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Chương II 16/2018/TT-BYT, ngày 20 tháng 7 năm 2018.

3. Xây dựng mô tả công việc cho nhân viên y tế của khoa.

4. Xây dựng định mức, tiêu chuẩn kỹ thuật và đề xuất mua sắm trang thiết bị, phương tiện, vật tư, hóa chất liên quan đến hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn và kiểm tra, giám sát việc sử dụng.

5.  Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động kiểm soát nhiễm khuẩn của thành viên mạng lưới kiểm soát nhiễm khuẩn.

6. Tổ chức đào tạo, tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế và học viên.

7. Tổ chức truyền thông về kiểm soát nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế, học viên, người bệnh, người nhà người bệnh và khách thăm.

8. Thực hiện nghiên cứu khoa học về kiểm soát nhiễm khuẩn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc.

(Theo Quy chê của bệnh viện)

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 375.512
Truy cập hiện tại 86