KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

Tìm kiếm tin tức
danh mục
Giới thiệu chung
CN. PHAN THỊ THANH THÚY Chức vụ: Phó trưởng khoa  Trình độ: CN Điều dưỡng DĐ: 0369159848 Email: pttthuy1.bvlbp@thuathienhue.gov.vn   Các thành...
BSCKI. HÀ VĂN TUẦN Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ trách Trình độ: BSCKI ĐT phòng: 0234 3723823, DĐ: 0914423856 Email: hvtuan.bvlbp@thuathienhue.gov.vn ...
DS. HOÀNG QUỐC KHANH  Chức vụ: Trưởng khoa Trình độ: Dược sĩ đại học ĐT phòng: 0234. 3737952, DĐ: 0916818432 Email: hqkhanh.bvlbp@thuathienhue.gov.vn Các...
BSCKI. PHÙNG HỮU PHAN Chức vụ: Phó trưởng khoa phụ trách Trình độ: BSCKI ĐTDĐ: 0905081523 Email: phphan.bvlbp@thuathienhue.gov.vn  ĐD. PHAN THỊ...
CN. NGUYỄN THỊ HẰNG  Chức vụ: Phó trưởng khoa Trình độ: CN Xét nghiệm ĐT: 0976216749 Email: nthang.bvlbp@thuathienhue.gov.vn Các thành viên...
BSCKI. NGÔ HỮU LUẬN  Chức vụ: Trưởng khoa Trình độ: BsCKI ĐT phòng: 0234.3546288, DĐ: 0833449772 Email: nhluan.bvlbp@thuathienhue.gov.vn   CN....
CN. NGUYỄN VĂN VƯƠNG Chức vụ: Phó trưởng phòng Trình độ: CN Điều dưỡng ĐT: 0333033375 Email: nvvuong.bvlbp@thuathienhue.gov.vn Thành viên: ...
CN. HỒ THỊ THU HẠNH  Chức vụ: Trưởng phòng Trình độ: CN Kế toán ĐT phòng: 0234. 3588572,  DĐ: 0916911557 Email: htthanh.bvlbp@thuathienhue.gov.vn ...
BS. PHẠM HỮU HIỀN  Chức vụ: Trưởng phòng Trình độ: Bác sĩ đa khoa ĐT phòng: 0234. 3546844, DĐ: 0913439046 Email: phhien.bvlbp@thuathienhue.gov.vn Các...
CN. HUỲNH NGỌC ÂN  Chức vụ: Trưởng phòng Trình độ: CN Lưu trữ học- Quản trị văn phòng ĐT phòng: 0234. 3596868;  DĐ: 0935551192 Email: hnan.bvlbp@thuathienhue.gov.vn...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 375.410
Truy cập hiện tại 75