KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

Tìm kiếm tin tức
danh mục
Lịch trực
STTNgàyThứKhoa phòng
Trực Lãnh đạoTrực Bác sĩTrực Điều dưỡng 1Trực Điều dưỡng 2Trực Xét nghiệmTrực Dinh dưỡngTrực Hộ lýBảo vệGhi chú
101/09BaTS Hải
0913427086
Bs Nhật
0342560949
ĐD Phương
0934718761
*ĐD Nhung
0918786934
*CN Hằng
0976216749
*Tý
0906466377
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
202/09Bs Luận
0833449772
Bs Bi
0379190083
ĐD Yến
0919122083
*ĐD Ly
0368867680
*KTV Thanh
0916416744
*Hoàng
0903528299
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
303/09NămBs Hiền
0913439046
Bs Khoa
0989295046
ĐD Thắm
0987903459
*ĐD Thuỷ
0988810600
*CN Hằng
0976216749
*Thủy
0943933945
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
404/09SáuBs Tuần
0914423856
Bs Hồng
0989526444
ĐD Thơm
0349730496
*ĐD Vương
0333033375
*KTV Thanh
0916416744
*Thúy
0369159848
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
505/09BảyTS Hải
0913427086
Bs Tâm
0935415492
ĐD Hương
0944415234
*ĐD Nga
0906465035
*CN Hằng
0976216749
*Ngọc
0788716498
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
606/09CNBs Luận
0833449772
Bs Bùi Dũng
0983801564
ĐD Điền
0358632597
*ĐD Yến
0919122083
*KTV Thanh
0916416744
*Lan
0932481645
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
707/09HaiBs Hiền
0913439046
Bs Nhật
0342560949
ĐD Vương
0333033375
*ĐD Thuỷ
0988810600
*CN Hằng
0976216749
*Tý
0906466377
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
808/09BaBs Tuần
0914423856
Bs Bi
0379190083
ĐD Ly
0368867680
*ĐD Thắm
0987903459
*KTV Thanh
0916416744
*Hoàng
0903528299
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
909/09TS Hải
0913427086
Bs Khoa
0989295046
ĐD Nhung
0918786934
*ĐD Thơm
0349730496
*CN Hằng
0976216749
*Thủy
0943933945
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
1010/09NămBs Luận
0833449772
Bs Hồng
0989526444
ĐD Dung
0358680858
*ĐD Thuỷ
0988810600
*KTV Thanh
0916416744
*Thúy
0369159848
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
1111/09SáuBs Hiền
0913439046
Bs Tâm
0935415492
ĐD Xuân
0935016371
*ĐD Hương
0944415234
*CN Hằng
0976216749
*Ngọc
0788716498
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
1212/09BảyBs Tuần
0914423856
Bs Nhật
0342560949
ĐD Phương
0934718761
*ĐD Điền
0358632597
*KTV Thanh
0916416744
*Lan
0932481645
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
1313/09CNTS Hải
0913427086
Bs Bùi Dũng
0983801564
ĐD Yến
0919122083
*ĐD Nhung
0918786934
*CN Hằng
0976216749
*Tý
0906466377
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
1414/09HaiBs Luận
0833449772
Bs Khoa
0989295046
ĐD Nga
0906465035
*ĐD Ly
0368867680
*KTV Thanh
0916416744
*Hoàng
0903528299
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
1515/09BaBs Hiền
0913439046
Bs Hồng
0989526444
ĐD Thắm
0987903459
*ĐD Dung
0358680858
*KTV Duyên
0974209181
*Thủy
0943933945
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
1616/09Bs Tuần
0914423856
Bs Bi
0379190083
ĐD Thơm
0349730496
ĐD Xuân
0935016371
*CN Hằng
0976216749
*Thúy
0369159848
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
1717/09NămTS Hải
0913427086
Bs Tâm
0935415492
ĐD Hương
0944415234
ĐD Thuỷ
0988810600
*KTV Thanh
0916416744
*Ngọc
0788716498
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
1818/09SáuBs Luận
0833449772
Bs Nhật
0342560949
ĐD Yến
0919122083
ĐD Phương
0934718761
*KTV Duyên
0974209181
*Lan
0932481645
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
1919/09BảyBs Hiền
0913439046
Bs Bùi Dũng
0983801564
ĐD Nhung
0918786934
ĐD Thúy
0369159848
*CN Hằng
0976216749
*Tý
0906466377
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
2020/09CNBs Tuần
0914423856
Bs Khoa
0989295046
ĐD Nga
0906465035
ĐD Ly
0368867680
*KTV Thanh
0916416744
*Hoàng
0903528299
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
2121/09HaiTS Hải
0913427086
Bs Bi
0379190083
ĐD Thắm
0987903459
ĐD Vương
0333033375
*KTV Duyên
0974209181
*Thủy
0943933945
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
2222/09BaBs Luận
0833449772
Bs Tâm
0935415492
ĐD Dung
0358680858
ĐD Điền
0358632597
*CN Hằng
0976216749
*Ngọc
0788716498
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
2323/09Bs Hiền
0913439046
Bs Hồng
0989526444
ĐD Nga
0906465035
ĐD Yến
0919122083
*KTV Thanh
0916416744
*Lan
0932481645
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
2424/09NămBs Tuần
0914423856
Bs Nhật
0342560949
ĐD Hương
0944415234
ĐD Phương
0934718761
*KTV Duyên
0974209181
*Tý
0906466377
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
2525/09SáuTS Hải
0913427086
Bs Bùi Dũng
0983801564
ĐD Nhung
0918786934
ĐD Thúy
0369159848
*CN Hằng
0976216749
*Hoàng
0903528299
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
2626/09BảyBs Luận
0833449772
Bs Khoa
0989295046
ĐD Thơm
0349730496
ĐD Ly
0368867680
*KTV Thanh
0916416744
*Thủy
0943933945
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
2727/09CNBs Hiền
0913439046
Bs Bi
0379190083
ĐD Thắm
0987903459
ĐD Vương
0333033375
*KTV Duyên
0974209181
*Ngọc
0788716498
*HL Trinh
0828524832
Tuấn
0914561929
*: Trực dự bị
2828/09HaiBs Tuần
0914423856
Bs Hồng
0989526444
ĐD Xuân
0935016371
ĐD Thuỷ
0988810600
*CN Hằng
0976216749
*Lan
0932481645
*HL Thi
0918559902
Dũng
0914360752
*: Trực dự bị
2929/09Ba
3030/09