KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

Tìm kiếm tin tức
danh mục
Liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm
Lượt đọc 2578Ngày cập nhật 21/07/2017

Để áp dụng sự liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các phòng xét nghiệm, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3148/QĐ-BYT ngày 07/7/2017 Ban hành danh mục xét nghiệm áp dụng liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm. Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có phòng xét nghiệm nghiên cứu và có kế hoạch triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 375.404
Truy cập hiện tại 75