KỶ NIỆM 75 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG TÁM (19/8/1945 - 19/8/2020) VÀ QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 - 02/9/2020)

Tìm kiếm tin tức
danh mục
Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Lượt đọc 2150Ngày cập nhật 16/08/2019

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN

Bs. PHẠM HỮU HIỀN

PHÓ CHỦ TỊCH

Cn. HUỲNH NGỌC ÂN

                  

   UV - Trưởng ban Nữ Công                       Ủy viên                                       Ủy viên

 Ds. NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC           Bs. LÊ TẤN DŨNG               Cn. NGUYỄN THỊ HẰNG

            

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
trưng cầu ý kiến
Bạn đánh giá website của bện viện chúng tôi như thế nào?


Thống kê truy cập
Truy cập tổng 375.538
Truy cập hiện tại 82